Use your browser's back button
Emigranter - Emigrants       

Född
Born

Ålder
Age
Namn
Name
Utflyttad
Moved
från
from
Avresa
Departure
från
from
Till
To
Återvände
Returned

5/11 1855 18 Heimdahl  Johanna    14/4 1873 Kisa 18/4 1873 Göteborg Burlington
23/12 1881 20 Heimdahl Isak Julius  3/5 1901 Kisa 29/5 1901 Göteborg Moscow ID
Heimdahl Isak Julius efter besök after visit 27/2 1907 Göteborg Spokane WA
Heimdahl Isak Julius efter besök after visit 12/3 1909 Göteborg Spokane WA
16/2 1877 30 Heimdahl Karl Anders Robert 11/2 1907 Kisa 27/2 1907 Göteborg Spokane WA 11/6 1909
17/12 1886 20 Heimdahl Jakob Oskar 15/2 1907 Kisa 27/2 1907 Göteborg Spokane WA
Heimdahl Jakob Oskar efter besök after visit 12/3 1909 Göteborg Spokane WA
12/7 1890 16 Heimdahl Johanna Lydia 11/2 1907 Kisa 27/2 1907 Göteborg Spokane WA
4/12 1881 20 Johansson Carl Gustaf (Johnson) Kisa 29/5 1901 Göteborg Moscow ID
Johnson Gustaf efter besök after visit 12/3 1909 Göteborg Spokane WA
8/2 1889 19 Johansson Jakob Viktor Kisa 27/2 1907 Göteborg Spokane WA
2/6 1859 22 Andersson Anders Gustaf (Andrew)  18/1 1882 Kisa 27/1 1882 Göteborg New York
19/4 1861 19 Andersson Carl Emil (Charles). 21/1 1881 Kisa Texas Ridge, ID
20/4 1864 22 Andersson Jacob Victor   10/6 1887 Kisa 17/6 1887 Göteborg New York
19/4 1875 16 Andersdotter Hulda (maka)  23/4 1891 Kisa 29/5 1891 Göteborg New York
Andersson Victor + familj  efter besök after visit 29/5 1901 Göteborg Moscow ID
10/10 1869 Anell Johan August 1902 Moscow ID
22/11 1872 Anell Emma Karolina (maka) 1902 Moscow ID
4/12 1892 Anell Olga Linnea 1902 Moscow ID
16/9 1894 Anell Beda Serena 1902 Moscow ID
24/12 1842 52 Svensdotter Anna Greta  20/8 1894 Linköping 7/9 1894 Göteborg New York
23/3 1874 28 Carlson Axel Herman  23/7 1902 Åsbo 1/8 1902 Göteborg Muskegon, MI
25/5 1881 22 Carlson Anders Erik (Andrew Eric)  11/4 1904 Åsbo 29/4 1904 Göteborg Muskegon, MI
27/8 1885 19 Carlson Gunnar Fredrik  7/4 1905 Åsbo 5/5 1905 Göteborg Muskegon, MI
1/12 1888 20 Carlson Oskar Fillipus (Philip)  2/10 1908 Åsbo 18/12 1908 Göteborg Muskegon, MI
27/3 1892 20 Carlson Carl Anton   6/4 1912 Åsbo 19/4 1912 Göteborg Muskegon, MI
4/12 1866 16 Petersson Oskar Emil 9/4 1883  Ydre
31/5 1856 29 Isaksson Petersdotter Anna Matilda
med make och 2 barn
6/4 1886 Västra Ryd
20/11 1853 34 Petersson Carl Johan 21/3 1887 Ingatorp 3/12 1888
20/4 1864 23 Dahl Petersdotter Carolina Christina
med make, 2 barn och svåger
15/4 1887 Karlstorp
29/5 1822 45 Petersdotter Lovisa 3/5 1868 Västra Ryd
6/3 1828 45 Jonasson Johannes  10/4 1873 Grinstad 1875
1834 39 Andersdotter Stina 10/4 1873 Grinstad Dog i USA 23/1 1874
1/3 1868 18 (Karlsson Karl Johan) Warner Charles John  24/12 1886 Grinstad 31/12 1886 Göteborg New York
1/1 1876 23 (Johansdotter Stina-Maja)  Ostberg Mary 21/4 1899 Grinstad 3/5 1899 Göteborg Chicago, IL
23/7 1900 23 Nelson (Nilsson) Gustaf Arthur (son)  27/4 1923 Grinstad 19/6 1923 Göteborg New York
14/10 1878 22 Johansson Johan Adolf   12/4 1901 Grinstad 17/4 1901 Göteborg Denver, CO 1913
Warner Johan Adolf efter besök after visit 30/10 1907 Göteborg Boston, MA
5/1 1889 18 Johansson Viktor Emanuel  1907 Grinstad 30/10 1907 Göteborg Boston, MA
11/2 1870 18 Nelson Nilsson Theodor  Alingsås 27/4 1888 Göteborg Denver, CO
14/5 1872 20 Nilsson Albin F  Alingsås 12/8 1892 Göteborg Chicago Heights, IL
5/5 1879 21 Nilsson Dorotea Charlotta  1900 Alingsås
28 Nelson Nilsson Thea efter besök after visit 23/8 1907 Göteborg Colorado Springs CO 1913
30/1 1877 24 Nilsson Viktor  Alingsås 8/2 1901 Göteborg Denver, CO
30 Nelson Nilsson Victor efter besök; after visit 23/8 1907 Göteborg Denver, CO
8/7 1870 20 Yngve Carl 1890 Erikstad San Fransisco, CA
13/4 1901 21 Yngve Ebba Sofia 1922 Grinstad 4/11 1922 Göteborg Springfield, MA
1904 Yngve Ludvig Grinstad
5/5 1875 29 Yngve Erik Anton 1905 Grinstad 1905 Göteborg Boston, MA
27/9 1877 15 Yngve Anna Mathilda 1892 Grinstad 1892 Göteborg Springfield, MA
1/10 1884 20 Johansdotter Clara Elisabeth  20/8 1904 Växjö 16/9 1904 Malmö Kinbrae, Noble Co, MN/Minnesota x
22/9 1861 29 Jonasdotter Carolina  6/5 1890 Dänningelanda 1890 Kinbrae, Noble Co, MN
19/3 1873 15 Svahn (Lejon) Anna Lovisa  7/10 1888 Ormesberga 12/10 1888 Göteborg Kansas City, MO
2/7 1865 25 Svahn (Lejon) Ida Carolina  12/1 1891 Berg 16/1 1891 Göteborg Kansas City, MO
28/12 1880 10 Svahn (Lejon) Amanda Christina  12/1 1891 Berg 16/1 1891 Göteborg Kansas City, MO
4/6 1849 34 Lejon Johannes August  14/4 1883 Asa 20/4 1883 Göteborg Kansas City, MO
3/11 1845 38 Johannesdotter Johanna 14/4 1883 Asa 20/4 1883 Göteborg Kansas City, MO
6/12 1872 11 Lejon Amanda Christina 14/4 1883 Asa 20/4 1883 Göteborg Kansas City, MO
24/9 1875 8 Lejon Thilda Sofia 14/4 1883 Asa 20/4 1883 Göteborg Kansas City, MO
2/9 1878 5 Lejon Elemina Catharina 14/4 1883 Asa 20/4 1883 Göteborg Kansas City, MO
26/12 1879 4 Lejon Frans Gustav Emil 14/4 1883 Asa 20/4 1883 Göteborg Kansas City, Mo
22/5 1881 2 Lejon Carl August 14/4 1883 Asa 20/4 1883 Göteborg Kansas City, MO
17/11 1865 18 Pettersson (Lejon) Mathilda Chatrina "Tilda"   16/4 1883 Asa 20/4 1883 Göteborg Kansas City, Mo
29/4 1845 37 Snygg Johansdotter Sara Lisa 12/4 1883 Ör 19/4 1883 Malmö Lindsborg, KS
30/5 1845 37 Zar Carlsson Carl Gustaf 12/4 1883 Ör 19/4 1883 Malmö Lindsborg, KS
18/3 1872 11 Thilda Maria 12/4 1883 Ör 19/4 1883 Malmö Lindsborg, KS
25/6 1874 8 Carl Johan 12/4 1883 Ör 19/4 1883 Malmö Lindsborg, KS
21/2 1876 6 Peter Alfred 12/4 1883 Ör 19/4 1883 Malmö Lindsborg, KS
15/11 1878 3 Eva Christina 12/4 1883 Ör 19/4 1883 Malmö Lindsborg, KS
13/2 1882 1 Anna Emilia 12/4 1883 Ör 19/4 1883 Malmö Lindsborg, KS
23/9 1859 25 Petersdotter (Lejon) Johanna Christina "Hanna" 12/5 1884 Asa 16/5 1884 Göteborg Kansas City, MO
27/1 1852 32 Johansson Jonas August (make)  12/5 1884 Asa 16/5 1884 Göteborg Kansas City, MO
27/9 1882 2 Jonasdotter Mina Eufemia 12/5 1884 Asa 16/5 1884 Göteborg Kansas City, MO
4/3 1834 34 Magnusson Peter Johan 10/10 1868 Asa New Durham, IN 
20/10 1833 34 Andersdotter Johanna Maria (hustru) 10/10 1868 Asa New Durham, IN
26/6 1860 8 Frans August 10/10 1868 Asa New Durham, IN
1/2 1863 5 Maria Christina 10/10 1868 Asa New Durham, IN
18/1 1866 2 Ida Mathilda. 10/10 1868 Asa New Durham, IN
3/10 1846 22 Johansdotter Johanna
Dotter till Martha nedan
15/10 1868 Asa
24/5 1849 18 Johansdotter Martha Catharina
Dotter till Martha nedan
15/10 1868 Asa
11/9 1831 39 Nilsson Johannes 9/11 1870 Asa Clay, Lafayette, MO
14/11 1825 45 Pehrsdotter Martha 9/11 1870 Asa Clay, Lafayette, MO
10/12 1858 12 Johannesdotter Carolina Sofia 9/11 1870 Asa Clay, Lafayette, MO
25/11 1862 8 Johannesson Johan Fredrik 9/11 1870 Asa Clay, Lafayette, MO
15/5 1866 4 Johannesson Frans Gustaf 9/11 1870 Asa Clay, Lafayette, MO
17/10 1869 1 Johannesdotter Sara Maria 9/11 1870 Asa Clay, Lafayette, MO
28/3 1842 27 Johansson Johan Erik 
(son till Johan och Sara nedan)
24/3 1869 Asa
2/1 1838 32 Johansdotter Sara Stina
(dotter till Johan och Sara nedan)
23/6 1870 Asa Sharps Creek, McPherson Co, KS
6/4 1842 28 Petersson Sven Magnus - make 23/6 1870 Asa Sharps Creek, McPherson Co, KS
17/4 1867 3 Mathilda Christina 23/6 1870 Asa Sharps Creek, McPherson Co, KS
6/2 1869 1 Ignatia Maria 23/6 1870 Asa Sharps Creek, McPherson Co, KS
19/9 1835 34 Johansson Peter
(son till Johan och Sara nedan)
23/6 1870 Ormesberga
9/1 1837 33 Rörström, Carolina - hustru 23/6 1870 Ormesberga
8/4 1864 6 Mathilda Christina 23/6 1870 Ormesberga
9/12 1866 3 Sven Johan 23/6 1870 Ormesberga
2/8 1812 67 Ericsson Johan 9/6 1879 Asa
30/10 1809 69 Andersdotter Sara 9/6 1879 Asa
18/1 1851 28 Johansdotter Christina 
(dotter till Johan och Sara)
7/6 1879 Tolg Sharps Creek, McPherson Co, KS
26/11 1850 28 Carlson Johannesson Peter Magnus - make 7/6 1879 Tolg Sharps Creek, McPherson Co, KS
29/12 1872 6 Ida Lovisa 7/6 1879 Tolg Sharps Creek, McPherson Co, KS
22/1 1878 1år 4m Johan August 7/6 1879 Tolg Sharps Creek, McPherson Co, KS
14/6 1851 18 Berg Johansson Hjort Per Johan 15/6 1869 Aneboda Cederville, KS (1898)
4/9 1854 18 Johansson Hjort Jon 3/4 1872 Berg
18/4 1852 20 Pettersson Lejon Nils Erik
Leyon Nelius Edward i Australien
21/11 1872  Asa Norge/Norway
Australien
20/4 1849 28 Johansson Sven Johan 22/11 1877 Tävelsås Australien
13/3 1854 17 Johansson Peter Gustaf 9/5 1871 Tävelsås Tyskland-Germany
23/11 1835 31 Sandgren Johannesson Nils Peter 8/3 1868 Lannaskede Gowrie, IA
30/9 1837 29 Nilsdotter Lena Stina - hustru 8/3 1868 Lannaskede Gowrie, IA
16/8 1862 21 Svensdotter Johanna Sofia
(mor till
Erland Gottfrid Teodor nedan)
16/3 1883 Korsberga
5/1 1866 18 Svensson Carl August
(bror till Johanna Sofia)
24/4 1884 Korsberga
19/7 1868 16 Svensdotter Josefina
(syster till Johanna Sofia o Carl August)
13/4 1885 Korsberga
9/12 1865 Andersdotter Anna Lovisa
(släkt m
Sandberg Nils Peter ovan)
Korsberga
18/7 1869 Andersdotter Amanda
(syster till Anna Lovisa)
Korsberga
12/10 1854 Carlsson, Carl Olof 1886 Minnesota
Nilsdotter, Kristina maka 1886 Minnesota
1883 Carlson, Carl Axel  1886 Minnesota
11/9 1846 33 Carlsson Anders Magnus Andrew 23/7 1880 Göteborg Le Seuer, MN
15/11 1837 42 Sunesdotter Kleist Sara Lisa - hustru 23/7 1880 Göteborg Le Seuer, MN
1/3 1871 9 Carl August 23/7 1880 Göteborg Le Seuer, MN
23/10 1873 7 Amanda Christina 23/7 1880 Göteborg Le Seuer, MN
4/10 1854 27 Carlsdotter Lisa Christina 8/2 1882 Söraby 4/5 1882 Göteborg Le Seuer, MN
6/10 1848 34 Carlsson Johan August 9/4 1883 Tjureda 20/4 1883 Göteborg St James, MN
10/11 1844 38 Carlsdotter Brita - hustru 9/4 1883 Tjureda 20/4 1883 Göteborg St James, MN
25/2 1873 10 Carl Edward 9/4 1883 Tjureda 20/4 1883 Göteborg St James, MN
18/4 1874 9 Anna Carolina 9/4 1883 Tjureda 20/4 1883 Göteborg St James, MN
18/3 1876 7 Amanda Elisabeth 9/4 1883 Tjureda 20/4 1883 Göteborg St James, MN
2/12 1877 5 Maria Emilia 9/4 1883 Tjureda 20/4 1883 Göteborg St James, MN
21/5 1879 4 Mathilda Kristina 9/4 1883 Tjureda 20/4 1883 Göteborg St James, MN
9/2 1851 32 Carlsson Frans Oscar "Frank" 25/9 1883 Tjureda 11/10 1883 Malmö Todd Co, MN
11/12 1851 31 Johansdotter Martha Catharina - hustru 25/9 1883 Tjureda 11/10 1883 Malmö Todd Co, MN
1/2 1877 6 Elna Christina 25/9 1883 Tjureda 11/10 1883 Malmö Todd Co, MN
21/9 1879 5 Ida Carolina 25/9 1883 Tjureda 11/10 1883 Malmö Todd Co, MN
24/3 1883 6m Hulda Josefina 25/9 1883 Tjureda 11/10 1883 Malmö Todd Co, MN
29/3 1863 21 Carlsson Peter 9/4 1884 Skatelöv 18/4 1884 Göteborg St James, MN
14/3 1823 64 Andersdotter Anna Stina 7/7 1887 Hultsjö 22/7 1887 Göteborg St James, MN
18/8 1860 26 Carlsdotter Emma Matilda 7/7 1887 Hultsjö 22/7 1887 Göteborg St James, MN
4/4 1873 19 Nilsson Johan Erik 2/5 1892. Tolg 27/5 1892 Göteborg New York
4/12 1864 27 Svensdotter, Ida Louisa Stockaryd 13/5 1892 Göteborg La Port, IN
5/10 1871 20 Svensson, Johan Magnus Hultsjö 13/5 1892 Göteborg La Port, IN
8/10 1831 69 Andersson, Sven Magnus. Hultsjö 10/5 1901 Göteborg Chicago, IL
9/5 1827 74 Johansdotter, Lisa Hultsjö 10/5 1901 Göteborg Chicago, IL
2/2 1873 19 Grann Sven August 11/1 1893 Hjälmseryd 21/3 1893 Göteborg Joliet, IL
10/1 1891 Grann Axel Edvard Georg Hjälmseryd 16/3 1909  Malmö Worthingon, MN
27/11 1881 20 Grann, Klas Henning Ferdinand. 1902 Worthingon, MN
8/10 1894 20 Grann Gustaf Walfrid Teodor 1913 Hjälmseryd 15/3 1913 Göteborg Worthingon, MN
31/3 1882 11 Svensson Erland Gottfrid Teodor 3/6 1893 Korsberga 11/9 1893 Göteborg New York
21/4 1864 Tall Svensdotter Anna Lovisa Asa? Chicago, IL
23/2 1867 22 Tall Svensdotter Carolina 29/4 1889 Helsingborg 16/5 1889 Malmö Chicago, IL
6/8 1861 26 Tall Emma 1887 Vederslöv? ?
6/8 1861 60 Tall Emma 1921 Asa 12/5 1921 Göteborg Chicago, IL

Klicka för att komma överst på sidan